Producenci

Regulamin

   I. Informacje ogólne

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego SCRAPCAFE, oraz określa zasady wykonywania zawieranych umów, prawa i obowiązki sklepu SCRAPCAFE a także klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 

 

1. Sklep internetowy SCRAPCAFE prowadzi firma:

SCRAPCAFE Magdalena Komorowska

ul. Moniuszki 3 / 78

67-200 Głogów

Polska

 

NIP: 693-193-33-98

REGON: 021389645

 

numer rachunku bankowego - mBank:

57 1140 2004 0000 3102 7125 5811

 

 

 

2. Sklep nie jest płatnikiem VAT, a dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon.

Aby otrzymać Fakturę należy poinformować o tym sklep w trakcie składania zamówienia.

 

 II. Przyjmowanie i realizacja zamówień oraz wysyłka zamówień.

 

1.  Sprzedaż prowadzona jest za pomocą sieci Internet całodobowo przez cały rok. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.scrapcafe.pl Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego. Nie realizujemy zamówień dla klientów niezarejestrowanych

 

3.Klient poprzez złożenie zamówienia zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

 

4.   Klient dokonuje w zamówieniu wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona Faktura oraz  wyboru sposobu płatności.

 

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Realizacja zamówienia odbywa się po otrzymaniu wpłaty na konto.

 

6. Do każdej akcji promocyjnej oraz akcji przedsprzedażowej mają zastosowanie dodatkowe przepisy zawarte w odrębnym, stworzonym na potrzeby każdej akcji regulaminie, który dostępny jest na stronie Sklepu przez cały okres trwania akcji.

 

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.

Aby otrzymać Fakturę należy poinformować o tym sklep w trakcie składania zamówienia.

 

9 . Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od złożenia (liczy się data wpłynięcia płatności na konto sklepu) będą automatycznie anulowane

 

10. Wysyłki Sklep nadaje do 5 DNI ROBOCZYCH od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie lub koncie PayPal; przesyłki nadajemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00.

11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

 

III. Zmiany w zamówieniach.

 

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać od momentu zlożenia zamówienia do momentu jego zrealizowania (przekazania zamówienia do wysłania).

 

2. Klient może cofnąć swoje zamówienie w całości do czasu jego wysłania.

 

3. Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian powinno nastąpić poprzez kontakt klienta ze Sklepem e-mailem pod adresem sklepscrapcafe@gmail.com

 

4. Zmiany w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące: zmiany adresu Klienta adresu dostawy będą przyjmowane tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 

 

IV. Ceny towarów.

 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich.

 

2.  Podane ceny  towarów obowiązują klienta w chwili złożenia zamówienia.

 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

4. Zamówiony towar Sklep dostarcza po opłaceniu zamówienia drogą pocztową lub kurierem. Koszty przesyłki ustalone na podstawie obowiązującej taryfy Poczty Polskiej lub usługi kurierskiej według wagi zamówionych towarów ponosi kupujący.

5. Koszty przesyłki wg stawek Poczty Polskiej przy zamówieniach powyżej 250 PLN ponosi Sklep.

W takim przypadku metoda dostawy jest wybierana przez Sklep. Darmowa przesyłka obowiązuje tylko na terenie RP.

6.  Koszty przesyłki wg stawek Poczty Polskiej lub usługi kurierskiej są naliczane automatycznie podczas dodawania produktów do koszyka (zależne od wagi towarów) i obowiązują tylko na terenie RP.

W celu ustalenia kosztów wysyłki poza granice RP należy skontaktować się ze Sklepem poprzez adres mailowy sklepscrapcafe@gmail.com. Koszty wysyłki poza granice RP są ustalane indywidualnie na podstawie stawek Poczty Polskiej dla kraju do którego będzie odbywała się wysyłka.

 

V. Formy płatności:

1.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski oraz poza jej granicami:

a) przelew bankowy, przelew Paypal. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

b) płatność przy odbiorze gotówką w siedzibie Sklepu. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,

c) płatności Shoper (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.) - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 

VI. Reklamacje i zwroty.

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła.

 

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a) wad fabrycznych,

b) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu,

c) niezgodności towaru z towarem opisanym na stronie Sklepu.

W przypadku takim Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową poleconą ekonomiczną na adres Sklepu:

SCRAPCAFE

Magdalena Komorowska

ul. Moniuszki 3/78

67-200 Głogów

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Scrapcafe, ul. Moniuszki 3/78, Głogów (67-200) oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych na wskazany przez klienta numer rachunku. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

VIII. Dane osobowe.

1. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie SCRAPCAFE  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.

3.  Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem SCRAPCAFE.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie SCRAPCAFE. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5.  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących regulaminu sklepu proszę o kontakt mailowy sklepscrapcafe@gmail.com

Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl